KlasaIV - Technika Informatyka

Idź do spisu treści

Menu główne:

KlasaIV

Edukacja > Szkoła Podstawowa > Zajęcia komputerowe
 

Komputer po raz pierwszy
Co każdy użytkownik wiedzieć powinien?
Jak zaradzić wirusom komputerowym? Poznajemy regulamin pracowni komputerowej.
Podsumowanie

Poznajemy środowisko pracy. Opis systemów Windows i Linux
Środowisko pracy — ćwiczenia. Poznajemy sposoby uruchamiania programów
Pliki i katalgi — wprowadzenie: nośniki informacji, tworzenie plików i katalogów
Pliki i katalgi — kopiowanie, usuwanie, odzyskiwanie z Kosza usuniętych plików i katalogów
Pliki i katalgi — zapisujemy i odczytujemy wyniki pracy z komputerem
Pliki i katalgi — porządkujemy swoje prace. Ćwiczenia utrwalające, rozszerzające i sprawdzające.
Akcesoria komputerowe
Podsumowanie

Klawiatura narzędziem do pisania tekstów
Ćwiczenia w pisaniu z wykorzystaniem programu
Mistrz Klawiatury — cz.1
Ćwiczenia w pisaniu z wykorzystaniem odpowiedniego programu  — cz.2
Ćwiczenia w pisaniu z wykorzystaniem programu  — cz.3
Ćwiczenia w pisaniu z wykorzystaniem programu  — cz.4
Podsumowanie

Pierwsze kroki w grafice komputerowej — poznajemy program TuxPaint
Rysujemy proste rysunki z wykorzystaniem narzędzi programu TuxPaint
Rysowanie na ekranie —
TuxPaint
Uruchomienie i opis programu
Paint. Wykonujemy rysunek
Przygotowanie dokumentu do druku. Drukujemy swoje prace
Rysujemy i malujemy na ekranie — otwieranie pliku, modyfikacja, zaznaczanie, kopiowanie, wklejanie
Rysujemy i malujemy na ekranie. Drukujemy swoje prace
Rysujemy i malujemy na ekranie — ćwiczenia rozszerzające
Wstawianie tekstu do rysunku, drukowanie
Kopia ekranu — wykorzystanie funkcji
Print Screen
Komponowanie własnych rysunków
Komponowanie własnych rysunków
Ćwiczenia utrwalające i sprawdzające
Podsumowanie 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego